Medyczna marihuana w Australii i Chorwacji

Od 1965 roku na terenie Australii mamy takie same przepisy, gdy chodzi o zakaz hodowania, posiadania i stosowania marihuany.

Legalizacja medycznej marihuany Obecnie jednak prowadzone są prace, które mają to zmienić i medycznie marihuana ma być do stosowania. Działania już zostały podjęte i swoją aktywność ma w tym zakresie nawet minister zdrowia. Wszystko związane jest tutaj z potrzebami osób, które cierpią na choroby przewlekłe. Przez ostatni czas nawet prywatnie minister zdecydowała się na angażowanie w rozmowy, które miały określić jakie są potrzeby osób przewlekle chorych i na jaką pomoc one liczą. Okazuje się, że prace są już zaawansowane i mają być stworzone takie przepisy, które pozwalać będą na legalną hodowlę i rozprowadzenie medycznej marihuany, wśród tych osób, które będą tego potrzebowały. Planuje się wykorzystywanie jej na miejscu, w kraju, tak by dało się niwelować ból jaki wiąże się z niektórymi chorobami.

W dalszych planach ma dochodzić nawet do tego, że produkt będzie sprzedawany również do innych krajów. Jak dane ustawodawstwa się sprawdzą okaże się dopiero w momencie gdy wejdą one w życie. Medyczna marihuana legalna w Chorwacji Od połowy października marihuana medyczna stała się legalnie dostępna na terenie Chorwacji. Określono nie tylko sposób terapii, ale także dokładnie powiedziano jakie są choroby, w których użycie tego produktu będzie zalecane. Wysiłki jakie były prowadzone co do legalizacji marihuany były związane z długo prowadzonymi kampaniami, które rozpoczęły się już dużo wcześniej. Nadal jednak w tym kraju zakazana będzie samodzielna hodowla. Takie właśnie hodowle w tym kraju w ogóle rozpoczęły proces dyskusji związanych z marihuaną. W przypadku Chorwacji dokładnie określono jak dużo będzie można spożywać produktu oraz w jakich chorobach będzie można go stosować. Ustawodawstwo jest tam bardzo dokładne i stara się usankcjonować wszystko w taki sposób, że nie będzie dochodziło do żadnych nadużyć.