Medyczna marihuana dostępna w przychodni

Osoby, które są mieszkańcami Nowego Jorku, a jednocześnie mają nadzieję, że cierpienie wiążące się z towarzyszącymi im chorobami będzie mniejsze dzięki medycznej marihuanie, mogą odetchnąć z ulgą.

Pzychodnia z marihuaną w USA Okazuje się, że już od stycznia 2016 roku będą one mogły liczyć na wsparcie udzielane przez pierwsze ambulatorium z medyczną marihuaną w tym mieście. Ma ono mieścić się na Manhattanie przy placu Union Square i wiele osób nie ukrywa, że wiąże z nim ogromne nadzieje na poprawę swojego stanu zdrowia. Doniesienia medialne potwierdzają, że ambulatorium zostanie zlokalizowane na 14 ulicy pomiędzy drugą i trzecią aleją. Za jego prowadzenie ma być odpowiedzialna Columbia-Care, a więc firma, której siedziba jest zlokalizowana właśnie w tym mieście. Warte podkreślenia jest to, że nie jest to podmiot przypadkowy, to bowiem właśnie Columbia-Care otrzymała jedną z pierwszych pięciu licencji umożliwiających otwarcie sklepu z marihuaną przeznaczoną do celów leczniczych. Informacja o ambulatorium została zresztą przyjęta z życzliwością i zrozumieniem nie tylko przez samych mieszkańców Nowego Jorku, ale również przez osoby i firmy starające się o ułatwienie dostępu do medycznej marihuany dla osób, które naprawdę tego potrzebują. Tu zwraca się uwagę przede wszystkim na to, jak pozytywny może być wpływ takiego działania na ludzką świadomość, może się bowiem okazać, że nawet dotychczasowi przeciwnicy takiego rozwiązania zmienią zdanie pod wpływem informacji na temat charakterystycznej dla niego skuteczności. W ramach programu promującego marihuanę leczniczą w Nowym Jorku zastosowanie znajdą jedynie preparaty płynne oraz oleje, które są przeznaczone do przyjmowania doustnego. Ustawa, które pozwoliła na takie ustępstwa nie obejmuje samego palenia marihuany do użytku medycznego. Zwolennicy leczniczej marihuany są jednak zdania, że już sama ustawa jest ogromnym sukcesem.